Terapi-former / Akupressur og Kinesisk sygdomsanalyse

Akupressur og Kinesisk sygdomsanalyse

Den Kinesiske sygdomslære, som kort fortalt går ud på at vi er influeret af 5 elementer.
  • Ild
  • Jord
  • Metal
  • Vand
  • Træ
Disse 5 elemeter er forbundne,og alle  elementer har også tilknyttet medianer, som er "veje" hvor der flyder energi(chi) igennem.
 
Der er 12 parede medianer og 2 medial medianer.
 
På disse medianer ligger akupunkturpunkterne.
 
Filosofien bag er at hvis et punkt i en median er blokeret, vil energien også blive stoppet og der vil komme en ubalance i kroppen.
 
Man mener også at hvis f.eks. en median er i underskud(energi) så vil der blive et overskud et andet sted i systemet, så der kommer ubalance i kroppen.
 
Gennem viden af symptomer, mærkning af specielle punkter på kroppen og ved at analysere denne viden med det kinesiske "system" er man i stand til at finde de steder som er i ubalance og afgøre hvilke punkter som vil give mening at påvirke.
 
Den optimale påvirkning af punkterne sker med nåle eller laser, laserpåvirkningen skulle have den samme optimale effekt som nåle, ulempen er at man skal stå og holde laseren i et vist stykke tid, men da det kun er dyrlæger som efter loven må sætte nåle i dyr, er det en rigtig god metode til at opnå det samme.
 
Man kan påvirke punkterne ved tryk ( akupressur) det vil give også give en god respons.
Li-loni Terapi v/Lotte Nilausen | Bøttemosevej 9, 4690 Haslev - Danmark | Tlf.: 24967507 | li-loni@hotmail.com